Axel – Bass

Axel Toreg Reite har gått musikklinja på Foss videregående skole i Oslo. Etter videregående har Axel fortsatt musikkengasjementet, og startet å studere musikkvitenskap og produksjon på Universitetet i Oslo. For tiden studerer Axel ved bachelorgraden i Utøvende musikk ved Universitetet i Agder.

Axel har tidligere spilt i en rekke osloband i forskjellige sjangere og laget musikk til et par norske kortfilmer.

Reklamer